Chi tiết tin

Lịch làm việc tháng 11/2018

Ngày 28/10/2018, 19:49

PHÒNG GD-ĐT QUẬN Ô MÔN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON HƯỚNG DƯƠNG                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

        Số: 07/LLV-MNHD                   P. Châu Văn Liêm, ngày 29 tháng10 năm 2018

 

LỊCH LÀM VIỆC

Của Ban giám hiệu trường mầm non Hướng Dương

Từ ngày 29/10/2018 đến 02/11/2018

 

Thứ hai, ngày  29 tháng  10  năm 2018

Sáng: 

Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Tuyền họp chỉnh sửa phần mềm cơ sở dữ liệu tại phòng GD-ĐT

Quận

- Phó Hiệu trưởng Trần Thị Ngọc Giàu xem các lớp triển khai chủ đề tuần

- Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Thúy kiểm tra thay đổi ca trực nhà bếp, phòng chức năng, dự giờ theo lịch, kiểm tra giờ ăn nhóm lớp

Chiều:

- Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Tuyền họp đột xuất tổ khối trưởng

- Phó Hiệu trưởng Trần Thị Ngọc Giàu xem trẻ 4 tuổi thực hành màu nước

- Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Thúy kiểm tra việc y tế kiểm tra ATTP nhà bếp định kỳ trong tháng

 

Thứ ba, ngày  30 tháng  10  năm 2018

Sáng:

- Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Tuyền dự giờ thao giảng

- Phó Hiệu trưởng Trần Thị Ngọc Giàu dự giờ, kiểm tra chuyên đề

- Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Thúy sắp xếp đồ chơi, thảm cỏ, nơi trồng rau sạch, hoa kiểng trong sân trường

Chiều:

- Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Tuyền kiểm tra hồ sơ hội nghị cán bộ công  chức gửi về quận

- Phó Hiệu trưởng Trần Thị Ngọc Giàu xây dựng kế hoạch hội thi Sáng tạo đồ dùng dạy học

- Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Thúy sắp xếp đồ dùng, thiết bị các phòng chức năng đảm bảo an toàn cho trẻ hoạt động ngoại khóa

 

Thứ tư, ngày  31 tháng  10  năm 2018

Sáng: 

- Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Tuyền tiếp đoàn giám sát phường khoản thu chi ngoài học phí

- Phó Hiệu trưởng Trần Thị Ngọc Giàu xem hoạt động các phòng chức năng, học ngoại khóa, xem giờ ngủ các lớp

- Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Thúy dự giờ, kiểm tra giờ ăn ngủ, vệ sinh nhóm lớp

Chiều:

- Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Tuyền kiểm tra trường chuẩn Mẫu giáo Thới Long

- Phó Hiệu trưởng Trần Thị Ngọc Giàu xây dựng kế hoạch tháng chuyên môn

- Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Thúy kiểm tra đánh giá trường mầm non Thới Long đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2.

 

Thứ năm, ngày 01 tháng  11  năm 2018

Sáng:

- Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Tuyền chấm thi Sáng tạo đồ dùng dạy học cấp trường khối

Mầm và Nhà trẻ

- Phó Hiệu trưởng Trần Thị Ngọc Giàu xem hoạt động các lớp, xem giờ chơi, hoạt động các góc khối Mầm

- Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Thúy hướng dẫn tạp vụ, bảo vệ sắp xếp gọn gàng đồ dùng, thiết bị thanh lý

Chiều:

- Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Tuyền chấm thi Sáng tạo đồ dùng dạy học cấp trường khối Chồi

- Phó Hiệu trưởng Trần Thị Ngọc Giàu xem các cháu 3 tuổi thực hành màu nước

- Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Thúy nhắc tạp vụ trồng rau sạch, hoa kiểng trong sân trường

 

Thứ sáu, ngày 02 tháng  11  năm 2018

Sáng:

- Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Tuyền chấm thi Sáng tạo đồ dùng dạy học cấp trường khối L

- Phó Hiệu trưởng Trần Thị Ngọc Giàu kiểm tra các lớp học ngoại khóa, xem giờ ăn các lớp

- Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Thúy kiểm tra, nhắc nhở y tế cập nhật hoàn thành một số sổ

sách, biểu bảng quy định

Chiều:

- Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Tuyền kiểm tra tổng vệ sinh phòng lớp cuối    tuần

- Phó Hiệu trưởng Trần Thị Ngọc Giàu xây dựng nội dung họp chuyên môn

- Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Thúy tổng vệ sinh cuối tuần.

                                                         

                                                          HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

                                                  Nguyễn Thanh Tuyền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đăng bài: Lê Thị Ngọc Hường

HỘI NGHỊ CÁN BỘ-CÔNG CHỨC-VIÊN CHỨC 2018-2019

Ngày 22/10/2018, 21:49
Đăng bài: Lê Thị Ngọc Hường

Lịch làm Từ ngày 15/10/2018 đến 19/10/2018

Ngày 16/10/2018, 19:29

PHÒNG GD-ĐT QUẬN Ô MÔN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON HƯỚNG DƯƠNG                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           Số: 06/LLV-MNHD                                   P. Châu Văn Liêm, ngày 15 tháng10 năm 2018

 

LỊCH LÀM VIỆC

Của Ban giám hiệu trường mầm non Hướng Dương

Từ ngày 15/10/2018 đến 19/10/2018

 

Thứ hai, ngày  15 tháng  10  năm 2018

Sáng:

- Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Tuyền duyệt kế hoạch Giáo dục

- Phó Hiệu trưởng Trần Thị Ngọc Giàu xem hoạt động các lớp sau nghĩ lũ, dự giờ giáo viên

- Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Thúy kiểm tra vệ sinh đầu tuần, kiểm tra thay đổi ca trực nhà bếp, dự giờ nhóm lớp

Chiều:

- Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Tuyền duyệt kế hoạch chuyên môn

- Phó Hiệu trưởng Trần Thị Ngọc Giàu kiểm tra, duyệt các kế hoạch khối Nhà trẻ

- Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Thúy kiểm tra đồ chơi ngoài trời, sửa chữa, thanh lý sau nước rút  

 

Thứ ba, ngày  16 tháng  10  năm 2018

Sáng:

- Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Tuyền dự Hội nghị Cán bộ quản cấp học mầm non tại SởGD-ĐT

- Phó Hiệu trưởng Trần Thị Ngọc Giàu kiểm tra toàn diện trường mầm non Thới Long

- Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Thúy thay mới bảng kết quả thể lực trẻ nhóm lớp, kiểm tra giờ ăn ngủ nhóm lớp.

Chiều:

- Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Tuyền thực hiện báo cáo thống kê

- Phó Hiệu trưởng Trần Thị Ngọc Giàu duyệt kế hoạch khối Mầm

- Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Thúy sửa chữa, sơn mới đồ chơi ngoài trời

 

Thứ tư, ngày  17 tháng  10  năm 2018

Sáng:

- Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Tuyền dự giờ, thăm lớp

- Phó Hiệu trưởng Trần Thị Ngọc Giàu dự giờ, xem các lớp học ngoại khóa

- Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Thúy kiểm tra tài sản, trồng rau sạch các nhóm, lớp

Chiều:

- Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Tuyền dự giờ, kiểm tra hoạt động phòng  chức năng

- Phó Hiệu trưởng Trần Thị Ngọc Giàu duyệt kế hoạch khối Chồi

- Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Thúy sắp xếp đồ chơi ngoài trời, cây kiểng cảnh quang môi trường

 

Thứ năm, ngày 18 tháng  10  năm 2018

Sáng:

- Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Tuyền duyệt nội dung chuẩn Đại hội chi đoàn

- Phó Hiệu trưởng Trần Thị Ngọc Giàu dự giờ, thăm lớp

- Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Thúy cập nhật tài sản, đồ dùng các nhóm lớp đầu năm.

Chiều:

- Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Tuyền chuẩn bị văn kiện Hội nghị cán bộ công chức, viên chức

- Phó Hiệu trưởng Trần Thị Ngọc Giàu xây dựng kế hoạch giáo dục khối Mầm

- Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Thúy vệ sinh khuôn viên trường sau nước rút.

 

Thứ sáu, ngày 19 tháng  10  năm 2018

Sáng:

- Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Tuyền dự giờ, thăm lớp

- Phó Hiệu trưởng Trần Thị Ngọc Giàu kiểm tra chuyên đề

- Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Thúy trồng thêm hoa kiểng sân trường

Chiều:

- Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Tuyền kiểm tra vệ sinh cuối tuần

- Phó Hiệu trưởng Trần Thị Ngọc Giàu xem các lớp tổ chức ngày 20/10, chuẩn bị nội dung họp chuyên môn

- Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Thúy tổng vệ sinh cuối tuần.

 

   HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Tuyền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đăng bài: Lê Thị Ngọc Hường

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Ngày 15/10/2018, 20:35

THÔNG BÁO

Căn cứ kế hoạch tuyển sinh của trường, nay trường Mầm non Hướng Dương tuyển sinh chưa đạt. Nhà trường thông báo đến quý bậc phụ huynh tiếp tục tuyển và nhận trẻ từ 18 tháng đến 5 tuổi (Năm sinh trẻ từ năm 2013 đến tháng 4-2017). Phụ huynh có nhu cầu đến liên hệ tại văn phòng nhà trường để đăng ký cho các cháu vào học. Nhà trường tiếp nhận hồ sơ các ngày thứ trong tuần.

Hồ sơ gồm:

  • Bản Poto hộ khẩu
  • Bản sao khai sinh của trẻ
  • Sổ hộ nghèo, cận nghèo nếu có.
Đăng bài: Lê Thị Ngọc Hường

THÔNG BÁO NGHỈ LŨ

Ngày 08/10/2018, 21:33
THÔNG BÁO NGHỈ LŨ . Nhà trường MNHD thông báo đến toàn thể quý bậc phụ huynh cho các cháu tạm nghỉ học từ ngày: 8 đến 12 /10 / 2018.

THÔNG BÁO NGHỈ LŨ

 Nhà trường MNHD thông báo đến toàn thể quý bậc phụ huynh cho các cháu tạm nghỉ học từ ngày:8 đến 12 /10 / 2018.

 

 

Lê Thị Ngọc Hường