Chi tiết tin
Quay lại

Trường mầm non hướng dương, quận ô môn, thành phố cần thơ thực hiện trường mầm non điển hình đổi mới năm 2017

Ngày 01/04/2018, 13:39
Trường mầm non hướng dương, quận ô môn, thành phố cần thơ thực hiện trường mầm non điển hình đổi mới năm 2017 Thứ sáu - 16/03/2018 18:41 Thực hiện Kế hoạch số 2691/KH-SGDĐT ngày 27 tháng 10 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Cần Thơ về xây dựng trường điển hình đổi mới Thành phố Cần Thơ năm 2017 Thực hiện Nghị quyết sổ 29-NQ/TV/ ngày 04 tháng 11 năm 2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Căn cứ Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành chương trình hành động của ngành giáo dục triển khai chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Căn cứ kế hoạch số 2691/KH-SGDĐT ngày 27 tháng 10 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Thành phố Cần Thơ Kế hoạch Xây dựng trường điển hình đổi mới Thành phố Cần Thơ năm 2017. Để thực hiện tốt Kế hoạch trường điển hình đổi mới năm 2017 và kế hoạch thực hiện chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm", trường mầm non Hướng Dương, quận Ô Môn đã tổ chức nhiều hoạt động giáo dục cho trẻ theo hướng phát triển kỹ năng và nhu cầu hứng thú, sở thích, khả năng của từng trẻ trong lớp, trên cơ sở đó lựa chọn được nội dung, phương pháp phù hợp với từng nhóm, từng cá nhân trẻ. Trong năm 2017 trường MN Hướng Dương, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ luôn đảm bảo đạt kết quả cao vượt trội so với các đơn vị khác về chất lưọng chăm sóc và giáo dục trẻ. Chỉ đạo, triển khai chương trình đổi mới giáo dục mầm non theo hướng tích hợp, phát huy tính tích cực sáng tạo theo mô hình trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm phù hợp với sự phát triển tâm sinh lý trẻ. Thực hiện linh hoạt chương trình Kidsmart, ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và chăm sóc giáo dục trẻ mầm non. Trường MN Hướng Dương, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ còn điểm nhân rộng mô hình trường điển hình đổi mới và chuyên đề "Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm" phù hợp với phương châm của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo: "Học bằng chơi, chơi mà học".
MỘT SỐ HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG MẦM NON HƯỚNG DƯƠNG, QUẬN Ô MÔN,THÀNH PHỐ CẦN THƠ THỰC HIỆN TRƯỜNG ĐIỂN HÌNH ĐỔI MỚI NĂM 2017
 

Các bé trường MN Hướng Dương, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ múa hát sân trường

Các cháu lớp Lá trường MN Hướng Dương, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ học võ thuật
 

Các bé trường MN Hướng Dương, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ múa hát sân trường

* Môi trường bên ngoài lớp học:
  1. Hoạt động trẻ chơi với cát như vẽ trên cát, làm các bánh và hình các con thú từ cát động lực

Các cháu lớp Lá trường MN Hướng Dương, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ Tham gia hoạt động vẽ trên cát
 
 

Các cháu lớp Lá trường MN Hướng Dương, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ Tham gia hoạt động vẽ trên cát

Các cháu lớp trường MN Hướng Dương, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ
Tham gia hoạt động  làm bánh trên cát

 

Tham gia hoạt động chơi với cát
 
Ngoài ra trường còn quan tâm xây dựng môi trường ngoài lớp và sử dụng môi trường theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm phù hợp,an toàn, sạch đẹp, hấp dẫn sẽ tạo cơ hội cho trẻ hoạt động, đáp ứng nhu cầu chơi của trẻ.Môi trường ngoài lớp học là yếu tố góp phần tích cực trong các hoạ tđộng nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục toàn diện trẻ.
 

Khu vui chơi dành cho các bé
 
 
 

Khu vui chơi phát triển vận động
 
 

Khu vực chơi với các nguyên vật liệu thiên nhiên
 
 

Góc sáng tạo của bé
 
 

Hoạt động ngoài trời của các cháu trường MN Hướng Dương
 

Góc thiên nhiên của bé
 

Vườn rau của các bé lớp lá 
 

Hoạt động của trẻ ở phòng đầu bếp nhí
 
 

Hoạt động của các bé lớp lá tại phòng đầu bếp nhí
 
 
 

Tận dụng các sảnh và hành lang các lớp học cho các bé vui chơi
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Các góc chơi của trẻ tại nhóm, lớp được bố trí theo hướng giáo dục lấy trẻ làm trung tâm và phát triển kỹ năng cho trẻ
 
PHÒNG GIÁO DỤC MẦM NON, 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ CẦN THƠ
Lê Thị Ngọc Hường ( sưu tầm )