Danh mục tin
Hoạt động Nhà Trường
Quay lại

HƯỞNG ỨNG TUẦN LỄ ÁO DÀI

Ngày 03/03/2023, 17:15
 HƯỞNG ỨNG " TUẦN LỄ ÁO DÀI"
“Tuần lễ Áo dài” từ ngày 1/3 đến ngày 8/3/2023 trên toàn quốc nhằm phát huy thành công của chuỗi hoạt động "Áo dài - Di sản văn hóa Việt Nam", nhất là "Tuần lễ Áo dài" năm 2023; tiếp tục tạo hiệu ứng lan tỏa trong cộng đồng và khơi dậy trách nhiệm gìn giữ, phát huy di sản văn hóa Việt Nam, đặc biệt hướng đến kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2023)
Để "Tuần lễ Áo dài" nhận được sự tham gia đông đảo của hội viên, phụ nữ và nhân dân cả nước, Đoàn Chủ tịch TW Hội đề nghị Hội LHPN các tỉnh/thành phố, các đơn vị trực thuộc và các Ủy viên Ban chấp hành TW Hội vận động hội viên, phụ nữ, nữ công  chức, viên chức tại địa phương, cơ quan, đơn vị, nơi công tác hưởng ứng sự kiện bằng các hoạt động sáng tạo, thiết thực, cụ thể. Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền các hoạt  động của "Tuần lễ Áo dài" trên các phương tiện thông tin đại chúng và các kênh  truyền thông xã hội.
​​
ĐĂNG BÀI: LÊ THỊ NGỌC HƯỜNG