Xuất bản thông tin
Tập huấn phòng cháy chữa cháy ngày 15/12/2016

Căn cứ Luật phòng cháy chữa cháy được Chủ tịch nước công bố ngày 12/7/2001 và Nghị định số: 35/2003/NĐ-CP ngày 04/3/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy. - Để bảo vệ tài sản cơ quan, bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản của CBCC, bảo đảm an...

Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

Nhằm tuyển chọn, công nhận và tuyên dương giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp Trường, tạo điều kiện để giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy...

TỔ CHỨC GIỜ KHOA HỌC CHO BÉ

Trẻ thơ là lứa tuổi hồn nhiên vô cùng đáng yêu, đối với trẻ vạn vật xung quanh đều mới lạ và bí ẩn nên trẻ luôn muốn tìm hiểu, khám phá….

CHẤT LƯỢNG DẠY VÀ HỌC

Với sự nỗ lực không ngừng của tập thể, chúng tôi quyết tâm đặt mục tiêu chất lượng lên hàng đầu.