Thông báo
Quay lại

Lịch làm Từ ngày 15/10/2018 đến 19/10/2018

Ngày 16/10/2018, 19:29

PHÒNG GD-ĐT QUẬN Ô MÔN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MẦM NON HƯỚNG DƯƠNG                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           Số: 06/LLV-MNHD                                   P. Châu Văn Liêm, ngày 15 tháng10 năm 2018

 

LỊCH LÀM VIỆC

Của Ban giám hiệu trường mầm non Hướng Dương

Từ ngày 15/10/2018 đến 19/10/2018

 

Thứ hai, ngày  15 tháng  10  năm 2018

Sáng:

- Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Tuyền duyệt kế hoạch Giáo dục

- Phó Hiệu trưởng Trần Thị Ngọc Giàu xem hoạt động các lớp sau nghĩ lũ, dự giờ giáo viên

- Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Thúy kiểm tra vệ sinh đầu tuần, kiểm tra thay đổi ca trực nhà bếp, dự giờ nhóm lớp

Chiều:

- Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Tuyền duyệt kế hoạch chuyên môn

- Phó Hiệu trưởng Trần Thị Ngọc Giàu kiểm tra, duyệt các kế hoạch khối Nhà trẻ

- Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Thúy kiểm tra đồ chơi ngoài trời, sửa chữa, thanh lý sau nước rút  

 

Thứ ba, ngày  16 tháng  10  năm 2018

Sáng:

- Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Tuyền dự Hội nghị Cán bộ quản cấp học mầm non tại SởGD-ĐT

- Phó Hiệu trưởng Trần Thị Ngọc Giàu kiểm tra toàn diện trường mầm non Thới Long

- Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Thúy thay mới bảng kết quả thể lực trẻ nhóm lớp, kiểm tra giờ ăn ngủ nhóm lớp.

Chiều:

- Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Tuyền thực hiện báo cáo thống kê

- Phó Hiệu trưởng Trần Thị Ngọc Giàu duyệt kế hoạch khối Mầm

- Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Thúy sửa chữa, sơn mới đồ chơi ngoài trời

 

Thứ tư, ngày  17 tháng  10  năm 2018

Sáng:

- Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Tuyền dự giờ, thăm lớp

- Phó Hiệu trưởng Trần Thị Ngọc Giàu dự giờ, xem các lớp học ngoại khóa

- Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Thúy kiểm tra tài sản, trồng rau sạch các nhóm, lớp

Chiều:

- Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Tuyền dự giờ, kiểm tra hoạt động phòng  chức năng

- Phó Hiệu trưởng Trần Thị Ngọc Giàu duyệt kế hoạch khối Chồi

- Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Thúy sắp xếp đồ chơi ngoài trời, cây kiểng cảnh quang môi trường

 

Thứ năm, ngày 18 tháng  10  năm 2018

Sáng:

- Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Tuyền duyệt nội dung chuẩn Đại hội chi đoàn

- Phó Hiệu trưởng Trần Thị Ngọc Giàu dự giờ, thăm lớp

- Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Thúy cập nhật tài sản, đồ dùng các nhóm lớp đầu năm.

Chiều:

- Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Tuyền chuẩn bị văn kiện Hội nghị cán bộ công chức, viên chức

- Phó Hiệu trưởng Trần Thị Ngọc Giàu xây dựng kế hoạch giáo dục khối Mầm

- Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Thúy vệ sinh khuôn viên trường sau nước rút.

 

Thứ sáu, ngày 19 tháng  10  năm 2018

Sáng:

- Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Tuyền dự giờ, thăm lớp

- Phó Hiệu trưởng Trần Thị Ngọc Giàu kiểm tra chuyên đề

- Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Thúy trồng thêm hoa kiểng sân trường

Chiều:

- Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Tuyền kiểm tra vệ sinh cuối tuần

- Phó Hiệu trưởng Trần Thị Ngọc Giàu xem các lớp tổ chức ngày 20/10, chuẩn bị nội dung họp chuyên môn

- Phó Hiệu trưởng Nguyễn Kim Thúy tổng vệ sinh cuối tuần.

 

   HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Tuyền

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đăng bài: Lê Thị Ngọc Hường