Góc của Bé
Tết Trung Thu mới đầu là tết của người lớn để thưởng thức cảnh đẹp thiên nhiên, ăn bánh, và uống trà ngắm trăng rằm vào giữa tiết Thu....
Góc Phụ huynh
Quay lại

TỔNG KẾT NĂM HỌC 2017-2018

Ngày 30/05/2018, 17:50

     

PHÒNG GD &ĐT QUẬN Ô MÔN         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG MN HƯỚNG DƯƠNG        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:   / KH-MN                                 Hướng Dương, ngày 30  tháng 05 năm 2018   

                                          KẾ HOẠCH

Tổ chức lễ hội “ Tổng kết năm học và Quốc tế thiếu nhi 1/6”

                        Năm học : 2017-2018

 Căn cứ kế hoạch sô...của phòng GD & ĐT Quận Ô môn.

 Căn cứ thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017– 2018.

   Trường Mầm non Hướng Dương xây dựng kế hoạch tổ chức lễ hội “Tổng kết năm học và Quốc tế thiếu nhi 1/6” năm 2018 cụ thể như sau:

 I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

 Nhằm tổng kết thành quả đạt được một năm của cô và trò trường mầm non Hướng Dương qua một năm phấn đấu. Vì vậy phải được tổ chức thật vui vẻ, thân thiện ấm áp, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý trẻ, và huy động được sự tham gia của giáo viên, phụ huynh và trẻ trong toàn trường.   

          Tạo điều kiện và cơ hội cho trẻ mầm non được giao lưu văn nghệ.Đây cũng là một trong những nội dung cụ thể hóa thực hiện phong trào "Xây dựng môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm" và thực hiện công tác xã hội hóa trong giáo dục mầm non.

          Qua lễ hội là dịp để đánh giá năng lực của mỗi giáo viên trong việc thực hiện nhiệm vụ mục tiêu nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ trong nhà trường.

II. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

          - Thời gian: 7h30

          - Ngày 30  tháng 05 năm 2018

          - Địa điểm: Tại Trường Mầm non Hướng Dương.

III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA:

1. Khách mời: 

         - Đại biểu khách mời và các ban ngành đoàn thể phường Châu Văn Liêm

         - Ban đại diện phụ huynh năm học 2017-2018.

2. Thành phần chính

- Phụ huynh, Cô giáo và trẻ lớp mẫu giáo, nhà trẻ Trường Mầm non Hướng Dương

IV. SỐ LƯỢNG THAM GIA.

- Mỗi lớp ít nhất là 05 phụ huynh

- Toàn bộ trẻ ở các nhóm lớp trong nhà trường.

V. NỘI DUNG:

1. Phần hội:

* Biểu diễn võ thuật: Khối lá

* Biểu diễn văn nghệ:
- Ca múa: "Thiếu nhi liên hoan thế giới" ( Lớp lá 1)

- Ca múa: "Dắt trâu ra đồng"                    ( Lớp lá 4)

- Ca múa: "Mưa hè"                                   ( Lớp lá 2)

- Múa vũ điệu "Cha cha cha"                     ( Lớp lá 3)

2. Phần lễ:

2.1 Tuyên bố lý do

2.2 Giới thiệu đại biểu

2.3 Báo cáo tổng kết năm học

2.4 Phát biểu ý kiến lãnh đạo

2.5 Khen thưởng

* Khen Thưởng

- Khen thưởng phong trào TP

- Khen thưởng phong trào quận

- Khen phong trào trường

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

-  Ban giám hiệu nhà trường chỉ đạo chung các hoạt động và chương trình lễ hội. Phân công công việc cụ thể cho các tổ chức, cá nhân trong nhà trường cùng phối hợp thực hiện.

+ Dẫn chương trình: Cô Nguyễn Thị Bé Năm. Giáo viên các nhóm lớp có trách nhiệm lựa chọn, tập luyện và đăng ký các tiết mục văn nghệ để người dẫn chương trình xây dựng kịch bản chi tiết.

+ Phụ trách loa đài, âm thanh, nhạc văn nghệ: Ngọc Hường, Trọng Quý, Danh Na cùng phối hợp với các giáo viên.

+ Chuẩn bị đồ dùng, địa điểm tổ chức: Các đồng chí tổ trưởng chịu trách nhiệm phân công cho giáo viên các khối chuẩn bị chổ ngồi cho các bé.

+ Trang trí, chi đoàn thanh niên chịu trách nhiệm phân công cho đoàn viên cùng phối hợp với công đoàn thực hiện.

- Các lớp mẫu giáo và nhà trẻ cùng phối hợp với phụ huynh của lớp, tạo mọi điều kiện tốt nhất để cho trẻ được tham gia vui chơi thoải mái và có ích nhất.

              Trên đây là kế hoạch tổ chức lễ hội “Tổng kết năm học và Quốc tế thiếu nhi 1/6” Trường Mầm non Hướng Dương năm học 2017-2018.  Đề nghị các lớp chuẩn bị tập luyện cho trẻ tham gia lễ hội với tinh thần, ý nghĩa, vui, bổ ích, đạt kết quả cao.                                                 

Nơi nhận:

- Các tổ trưởng chuyên môn(T/h);

- Lưu: VT.

 

    Lập kế hoạch                                                       Duyệt Hiệu Trưởng

       (PHT)  

                                                                                               

Trần Thị Ngọc Giàu                                      NGUYỄN THANH TUYỀN

                                                                                        

                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đăng bài: Lê Thị Ngọc Hường

Liên kết Website
Thống kê lượt truy cập
Tổng số người Online: 1
Tổng số lượt truy cập: 62838
Thực đơn hôm nay

NHÀ TRẺ

Sáng
Cháo thịt bằm
Trưa
  1. Cháo lươn
  2. soup bí đỏ
  3. Đu đủ
Xế
Sữa chua

MẪU GIÁO

Sáng
Cháo hải sản
Trưa
  1. Thịt kho đậu hủ
  2. Canh đu đủ 
  3. Xoài
Xế
Sữa chua